Dropshipping App Privacy Policy | Nemprint

Privacy policy (English)

The Nemprint: Print-on-demand dropshipping app requires certain data about you (the app user), and your shop customers (the end customer).

This protected data is used solely for print-on-demand and dropshipping purposes (billing & shipping), and will never be sold to any third parties. In addition it will never be given to any parties unrelated to the service described above.

The parties who may see the data are:
Select staff at Nemprint ApS
Package Courier (delivery)

You have the right to request insight into the data we possess about you and your shop customers, as well as the right to request deletion of this data. Please use the e-mail address info@nemprint.dk for inquiries and requests related to your data.

The required data and their uses are as follows:

App User data
Company name — billing & parcel sender address.
Company att. full name — billing & parcel sender address.
Company email — billing.
Company phone number — billing & parcel sender address.
Company address — billing & parcel sender address.
Company VAT no. — billing.
Ordered print files — print-on-demand service

End customer data
Customer company name — courier delivery
Customer full name — courier delivery
Customer shipping address — courier delivery
Customer email — courier delivery
Customer phone number — courier delivery
Customer order note — print-on-demand service & courier delivery

Privatlivspolitik (Dansk)

Nemprint: Print-on-demand dropshipping appen har brug for nødvendig data omkring dig (app brugeren) og dine shop kunder (slutbrugeren).

Denne beskyttede data bruges udelukkende til print-on-demand og dropshipping formålet (fakturering & levering), og vil aldrig blive solgt til tredjeparter. Ligeledes vil det aldrig blive givet til tredjeparter der er urelaterede til denne service.

Parterne der vil have mulighed for at se dataen er:
Et begrænset antal ansatte hos Nemprint ApS
Pakke leverandøren

Du har rettigheden til at anmode om at få udleveret de data vi besidder omkring dig og dine shop kunder, samt at anmode om sletning af disse. Brug venligst email adressen info@nemprint.dk for henvendelser vedrørende din data.

Den nødvendige data du deler med os er følgende:

App Bruger data
Firmanavn — fakturering og pakkens afsender-adresse .
Firma att. fuldt navn — fakturering og pakkens afsender-adresse .
Firma email — fakturering.
Firma telefon nummer — fakturering og pakkens afsender-adresse.
Firma adresse — fakturering og pakkens afsender-adresse.
Firma CVR/VAT nr. — fakturering.
Bestilte print filer — print-on-demand service.

Slutbruger data
Kunde firmanavn — pakke forsendelse
Kunde fuldt navn — pakke forsendelse
Kunde leveringsadresse — pakke forsendelse
Kunde email — pakke forsendelse
Kunde telefon nummer — pakke forsendelse
Kunde ordre note — print-on-demand service & pakke forsendelse

Log ind på din konto